…turun Rp40 Semangka Rp8.042/kg Harga stabil Jeruk Medan Rp25.468/kg Harga naik Rp14 Daging Sapi Has (Paha Belakang) Rp123.243/kg Harga naik Rp166 Daging Sapi Murni (Semur) Rp115.666/kg Harga turun Rp71 Daging…